آینه برنز

آینه برنزی را در ابتدا به شکل مفرغی می ساختند و برایش نقش و نگار می زدند.در قرن دوازدهم اینه برنزی را از شیشه ساختند پس از این کشف بزرگ بود که پشت شیشه برای ساخت اینه روکش دار شدبرای روکش از سرب استفاده می کردند.بعد از مدتی به خاطر سمی بودن سرب ،جیوه و قلع جایگزین ان شد. ونیز یکی از بزرگترین تولید کننده اینه برنزی ان زمان بود. همانگونه که از نامش پیداست جنسش از برنز بوده،ولی هدف ان مثل تمام اینه ها نشان دادن ظاهر شخص یا شی می باشد.

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته