آینه دودی

همان طور که از نامش پیداست رنگی دودی دارد و می تواند استفاده های گوناگونی داشته باشد.اینه دودی به لحاظ رنگ دودی بوده اما همان ویژگی های تمام اینه ها را دارد یعنی از جنس شیشه ساخته شده و یک سمتش اندود داردو روکش شده است که این اندود می تواند از ترکیبات مختلفی مثلا نقره ساخته شود و زمانی که نور به اینه دودی می تابد نمی تواند از روکش اینه عبور نماید و بازتاب داده می شود.

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته