آینه دودی

همان طور که از نامش پیداست رنگی دودی دارد و می تواند استفاده های گوناگونی داشته باشد.اینه دودی به لحاظ رنگ دودی بوده اما همان ویژگی های تمام اینه ها را دارد یعنی از جنس شیشه ساخته شده و یک سمتش اندود داردو روکش شده است که این اندود می تواند از ترکیبات مختلفی مثلا نقره ساخته شود و زمانی که نور به اینه دودی می تابد نمی تواند از روکش اینه عبور نماید و بازتاب داده می شود.