آینه سفید

آینه سفید نوعی از اینه است که استفاده های گوناگونی در خانه ها و ادارات و اماکن مختلف دارد.سفید نماد پاکی است. رنگ سفید حالت بی انگیزه گی به انسان می دهد لذا امکان دارد از ترکیبات سفید مانند شیری و نقره ای هم در اینه ها استفاده شود.اینه سفید اینه زندگی است چرا که وقتی در اینه به خود نگاه می کنیم زیبا تر به نظر می اییم البته اینه سفید ممکن است باعث خطای دید در ما نیز بشود.


درباره آینه سفید بیشتر بدانید...