آینه ونیزی پتینه

ساخت و تولید اینه پتینه با دست صورت میگیرد.این نوع اینه ها مثل اینه های دیگر خیلی سریع اماده نخواهد شد چرا که مشتری باید طرح را به فروشنده بدهد و منتظر باشد تا طرح بر روی اینه پیاده شود. ما میتوانیم به غیر از روش ایرانی در تولید و ساخت اینه پتینه از روش های ترک و سند بلاست و فرانسوی و ایتالیایی هم استفاده کنیم.


انواع آینه پتینه...