آینه ونیزی پتینه

ساخت و تولید اینه پتینه با دست صورت میگیرد.این نوع اینه ها مثل اینه های دیگر خیلی سریع اماده نخواهد شد چرا که مشتری باید طرح را به فروشنده بدهد و منتظر باشد تا طرح بر روی اینه پیاده شود. ما میتوانیم به غیر از روش ایرانی در تولید و ساخت اینه پتینه از روش های ترک و سند بلاست و فرانسوی و ایتالیایی هم استفاده کنیم.

انواع آینه پتینه...

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته