شیشه هوشمند


در این نوع شیشه با استفاده از جریان الکتریسیته،شیشه قابلیت عبور و جلوگیری از عبور نور خورشید به درون ساختمان را داشته و تا حدود 98 درصد اشعه ماورا بنفش و مادون قرمز را حذف می نماید.شیشه های هوشمند با ولتاژ برق نسبتا کمی کار می کنند با استفاده از ترانس برق 220 ولت شهری به 60 ولت تبدیل می شود بنابر این مصرف برق این شیشه پایین است. برای نصب شیشه های هوشمند هم از کلید قطع و وصل مکانیکی و هم از ریموت کنترل استفاده می شود.


 

درباره شیشه هوشمند بیشتر بدانید...